Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Hvem er jeg?

Faglig profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1998. Jeg har altid interesseret mig for, hvad der får mennesker til at skabe forandring i deres liv. Vi er alle præget af de fortællinger, vi har om os selv. Den mening og lidelse som menneskers liv er skabt af og vores ønsker om at række ud efter det liv vi gerne vil leve.

Det er her, vores arbejde begynder.

Jeg har arbejdet bredt med terapi, organisationsudvikling og ledelse siden 1998. Jeg blev autoriseret i 2005.

Jeg har en master fra CBS i offentlig ledelse (MPA) 2015.

1998 — 2000

Karlebo kommune. Tilknyttet specialklasserække for børn med autisme. Heldagstilbud. Fagligt sammenhængende heldagstilbud. Udviklet forældre og søskende rådgivning.

2000 — 2001

Københavns kommune. Unge og misbrug. Individuel terapi og gruppe. Forberedende arbejde på ungetilbud.

2001 — 2006

Københavns amts ungetilbud. Individuel terapi og gruppe. Pårørenderådgivning. Supervision.

2006 — 2008

Egmont Fondens rådgivning til børn og unge i sorg. Individuel terapi og gruppe. Rådgivning til forældre og professionelle omkring børnene og de unge. Supervision.

2008 — 2012

Egedal Familiehus. Familiebehandling, individuel terapi til voksne og børn. Parterapi, Familiekurser. Supervision.

2012 — 2015

Leder af udførerområdet i Center for Social Service, Egedal Kommune. Ledelse af ledere, organisationsudvikling og strategiudvikling.

2015 — 2018

Børne- og Familiechef Aabenraa Kommune. Ledelse af ledere, politikudvikling og strategiudvikling. Investeringsstrategi og udvikling af Aabenraamodellen.

2018 — 2020

Social og Sundhedsdirektør Middelfart kommune. Velfærd som en del af bæredygtig byudvikling. Hvordan velfærd skabes mellem mennesker.

Faglig tilgang

Jeg tager udgangspunkt i dig, og det du gerne vil arbejde med. Jeg møder mennesker med respekt og arbejder ud fra en balance mellem omsorg, selvindsigt og udfordring af de opfattelser, fortællinger og handlinger, der skaber vores liv.

Jeg har efteruddannet mig indenfor de systemisk narrative tilgange og metoder. Jeg anvender også andre relevante tilgange, hvor det giver mening. Det er for eksempel RFT, Acceptance and Commitment Therapy, ACT.

Jeg arbejder målrettet med de teknikker, som skaber indsigt i og afstand til automatiserede reaktionsmønstre. Jeg sætter fokus på, hvordan følelser sætter sig igennem kropsligt, hvordan vi reagerer på dem og rammesætter øvelser i, hvordan du skærper dit nærvær. På den måde kan du træffe bevidste valg og engagere dig i nye handlingsmønstre, der bevæger din tilværelse udfra de værdier, du ønsker skal præge dit liv.

Faglig profil

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 1998. Jeg har altid interesseret mig for, hvad der får mennesker til at skabe forandring i deres liv. Jeg ser og forstår mennesker, ud fra de sammenhænge og relationer de indgår i. Vi er alle præget af de fortællinger vi har om os selv. De fortællinger om os mennesker der betyder noget for os møder os med. Det skaber den oplevelse af hvem vi er og hvad vi kan og ikke kan. Her ligger også kimen til nye fortællinger med mulighed at engagere sig i at få nye erfaringer. Det er terapiens epicenter. Det er her vores arbejde begynder.

Jeg har arbejdet bredt med terapi, organisationsudvikling og ledelse siden 1998. Jeg blev autoriseret i 2004.

Jeg har en master fra CBS i offentlig ledelse (MPA) 2015.

1998 — 2000

Karlebo kommune. Tilknyttet specialklasserække for børn med autisme. Heldagtilbud. Fagligt sammenhængende heldagstilbud. Udviklet forældre og søskende rådgivning.

2000 — 2001

Københavns kommune. Unge og misbrug. Individuel terapi og gruppe. Forberedende arbejde på ungetilbud.

2001 — 2006

Københavns amts ungetilbud. Individuel terapi og gruppe. Pårørenderådgivning. Supervision.

2006 — 2008

Egmont Fondens rådgivning til børn og unge i sorg. Individuel terapi og gruppe. Rådgivning til forældre og professionelle omkring børnene og de unge. Supervision.

2008 — 2012

Egedal Familiehus. Familiebehandling, individuel terapi til voksne og børn. Parterapi, Familiekurser. Supervision.

2012 — 2015

Leder af udfører området i Center for Social Service, Egedal Kommune. Ledelse af ledere, organisationsudvikling og strategiudvikling.

2015 — 2018

Børne- og Familiechef Aabenraa Kommune. Ledelse af ledere, politikudvikling og strategiudvikling. Investeringsstrategi og udvikling af Aabenraamodellen.

2018 — 2020

Social og Sundhedsdirektør Middelfart kommune. Velfærd som en del af bæredygtig byudvikling. Hvordan velfærd skabes mellem mennesker.

Faglig tilgang

Jeg tager udgangspunkt i dig, og det du gerne vil arbejde med. Jeg møder mennesker med respekt og arbejder ud fra en balance mellem omsorg, selvindsigt og udfordring af de opfattelser, fortællinger og handlinger, der skaber vores liv.

Jeg har efteruddannet mig indenfor de systemisk narrative tilgange og metoder. Jeg anvender også andre relevante tilgange, hvor det giver mening. Det er for eksempel kognitive metoder, Acceptance and Commitment Therapy, ACT og eksistentiel terapi.

Jeg arbejder målrettet med de teknikker som skaber indsigt i og afstand til automatiserede reaktionsmønstre. Jeg sætter fokus på hvordan følelser sætter sig igennem kropsligt, hvordan vi reagerer på dem og rammesætter øvelser i, hvordan du skærper dit nærvær. På den måde kan du træffe bevidste valg og engagere dig i nye handlingsmønstre, der bevæger din tilværelse imod de værdier, du ønsker skal præge dit liv.