Tavshedspligt, regler for afbud og registrering af oplysninger

Du skal vide jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at styrke dig igennem det forløb vi skal have sammen. Det er vigtigt for mig du oplever terapien eller rådgivningen effektiv.

På siden her er en beskrivelse af tavshedspligten jeg er underlagt, de oplysninger jeg skal registrere og hvem der kan få adgang til dem, samt afbudsregler:

Tavshedspligt

Jeg er som psykolog underlagt psykologloven. Jeg har tavshedspligt medmindre, du er til fare for dig selv eller dine omgivelser. Al videreformidling af oplysninger sker med dit samtykke.

Afregning

Der afregnes efter endt samtale. 

Afbudsregler

Ved afbud senere end 24 timer inden aftalen, eller ved udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Registrering af oplysninger

For at sikre du får den bedst mulig forløb registrere jeg dine oplysninger i forhold til de dokumentations- og journaliseringsforpligtelser, der er beskrevet i psykolog og sundhedslov. De oplysninger jeg registrerer om dig er indhentet fra dig og hvis din henvendelse er formidlet gennem en samarbejdspartner fra denne.

Jeg har tavshedspligt og de informationer jeg registrerer om dig har jeg pligt til at opbevare sikkert gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Oplysninger som dit cpr.nr. skal bruges til afregning med f.eks. sundhedsforsikring i forbindelse med dit forløb.

Jeg har pligt til at opbevare din journal 5 år efter dit forløb er afsluttet, hvorefter journalen automatisk bliver slettet.

Oplysninger om dig til brug for afregning er opbevaret så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring og afregning. Dine data er registreret på grundlag af persondataforordningen.

Du kan til hver en tid få aktindsigt i de oplysninger jeg har registreret om dig. Hvis du mener jeg har registreret noget misvisende, er du velkommen til at få registret dine kommentarer, da det er ulovligt at slette i journalen.

Relevant lovgivning

Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr.567 af 19.maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Underretningspligten: Bekymring for liv og sikkerhed – Sundhedsloven kap. 9 § 41-48. Bekymring for børns trivsel og udvikling – Serviceloven § 154.

Tavshedspligt, regler for afbud og registrering af oplysninger

Du skal vide jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at styrke dig igennem det forløb vi skal have sammen. Det er vigtigt for mig du oplever terapien eller rådgivningen effektiv.

På siden her er en beskrivelse af tavshedspligten jeg er underlagt, de oplysninger jeg skal registrere og hvem der kan få adgang til dem, samt afbudsregler:

Tavshedspligt

Jeg er som psykolog underlagt psykologloven. Jeg har tavshedspligt medmindre, du er til fare for dig selv eller dine omgivelser. Al videreformidling af oplysninger sker med dit samtykke.

Afregning

Der afregnes kontant eller ved Mobilepay efter endt samtale. Der kan efter aftale afregnes ved bankoverførsel.

Afbudsregler

Ved afbud senere end kl.12 dagen før, eller ved udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Registrering af oplysninger

For at sikre du får den bedst mulig forløb registrere jeg dine oplysninger i forhold til de dokumentations- og journaliseringsforpligtelser, der er beskrevet i psykolog og sundhedslov. De oplysninger jeg registrerer om dig er indhentet fra dig og hvis din henvendelse er formidlet gennem en samarbejdspartner fra denne.

Jeg har tavshedspligt og de informationer jeg registrerer om dig har jeg pligt til at opbevare sikkert gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Oplysninger som dit cpr.nr. skal bruges til afregning med f.eks. sundhedsforsikring i forbindelse med dit forløb.

Jeg har pligt til at opbevare din journal 5 år efter dit forløb er afsluttet, hvorefter journalen automatisk bliver slettet.

Oplysninger om dig til brug for afregning er opbevaret så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring og afregning. Dine data er registreret på grundlag af persondataforordningen.

Du kan til hver en tid få aktindsigt i de oplysninger jeg har registreret om dig. Hvis du mener jeg har registreret noget misvisende, er du velkommen til at få registret dine kommentarer, da det er ulovligt at slette i journalen.

Relevant lovgivning

Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr.567 af 19.maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Underretningspligten: Bekymring for liv og sikkerhed – Sundhedsloven kap. 9 § 41-48. Bekymring for børns trivsel og udvikling – Serviceloven § 154.

Tavshedspligt, regler for afbud og registrering af oplysninger

Du skal vide jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at styrke dig igennem det forløb vi skal have sammen. Det er vigtigt for mig du oplever terapien eller rådgivningen effektiv.

På siden her er en beskrivelse af tavshedspligten jeg er underlagt, de oplysninger jeg skal registrere og hvem der kan få adgang til dem, samt afbudsregler:

Tavshedspligt

Jeg er som psykolog underlagt psykologloven. Jeg har tavshedspligt medmindre, du er til fare for dig selv eller dine omgivelser. Al videreformidling af oplysninger sker med dit samtykke.

Afregning

Der afregnes kontant eller ved Mobilepay efter endt samtale. Der kan efter aftale afregnes ved bankoverførsel.

Afbudsregler

Ved afbud senere end kl.12 dagen før, eller ved udeblivelse afregnes fuldt honorar.

Registrering af oplysninger

For at sikre du får den bedst mulig forløb registrere jeg dine oplysninger i forhold til de dokumentations- og journaliseringsforpligtelser, der er beskrevet i psykolog og sundhedslov. De oplysninger jeg registrerer om dig er indhentet fra dig og hvis din henvendelse er formidlet gennem en samarbejdspartner fra denne.

Jeg har tavshedspligt og de informationer jeg registrerer om dig har jeg pligt til at opbevare sikkert gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Oplysninger som dit cpr.nr. skal bruges til afregning med f.eks. sundhedsforsikring i forbindelse med dit forløb.

Jeg har pligt til at opbevare din journal 5 år efter dit forløb er afsluttet, hvorefter journalen automatisk bliver slettet.

Oplysninger om dig til brug for afregning er opbevaret så længe det er nødvendigt af hensyn til bogføring og afregning. Dine data er registreret på grundlag af persondataforordningen.

Du kan til hver en tid få aktindsigt i de oplysninger jeg har registreret om dig. Hvis du mener jeg har registreret noget misvisende, er du velkommen til at få registret dine kommentarer, da det er ulovligt at slette i journalen.

Relevant lovgivning

Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr.567 af 19.maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.

Samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Underretningspligten: Bekymring for liv og sikkerhed – Sundhedsloven kap. 9 § 41-48. Bekymring for børns trivsel og udvikling – Serviceloven § 154.