Personlig udvikling

Personlig udvikling

Personlig udvikling

Hvem

Livet præsenterer os for et væld af oplevelser og følelser, som knytter sig til dem. Vi oplever alle perioder i vores liv, hvor bestemte følelser og reaktionsmønstre præger eller dominerer os. Det kan opleves smertefuldt og uoverskueligt at ændre på. 

Jeg er som psykolog optaget af menneskers liv, sådan som det udfolder sig for den enkelte. Det er inspirerende at se mennesker tage sig selv alvorligt, bevæge livet i de retninger, der er værdifulde for dem. Det er ikke alt vi formår at ændre, men vi kan altid blive klogere på os selv og bedre til at udføre handlinger, der giver nye og positive erfaringer. Det vil jeg gerne hjælpe dig med. At gribe muligheden for at finde nyt liv og håb om at møde dig selv og verden med større accept og medfølelse. Hver dag kan en lille bevægelse danne mulighed for en ny begyndelse.

Hvorfor

Det er en tillidserklæring at blive inviteret ind af mennesker, der gennemgår livsforandringer. Mennesker, der beslutter sig for at ændre syn på det liv, de oplever som smerteligt, fuld af ængstelse og afmægtighed, har min største respekt. At opleve mennesker række ud efter sig selv, og det liv de ønsker at leve, er både fagligt og personligt berigende. Derfor er mit arbejde min passion. Jeg har altid været passioneret omkring menneskers arbejde med sig selv, og de bevægelser livet byder dem. Livsforandrende begivenheder, som ryster os for en stund kan være; at blive forældre, at miste sit arbejde, opleve dødsfald eller alvorlig sygdom, at blive skilt og meget andet.

Det er livets bevægelser som vi kan blive overvældede af, men mennesker overkommer de største livskriser og bliver klogere og større mennesker af det.

Hvorhen

Terapi handler om at møde sig selv med forståelse og medfølelse. Sammen med en anden at acceptere det, der er, slippe kampene, finde modet og række ud efter nye muligheder.

Livet rummer altid oplevelser, der kan være svære at bære. Hverdagen kan blive fuld af tristhed, stress og ængstelse, og det er nemt at føle sig afmægtig. Terapi er en mulighed for at undersøge, hvordan du kan leve med de følelser, der er dine. Hvordan du kan forstå dem og ikke frygte dem. Hvilke små handlinger, som måske kan være med til at bringe dig tættere på det liv, du gerne vil leve.

Priser

Individuel samtale

45-55 min.

1100 kr.

Parsamtale

75-85 min.

1600 kr.

Familieterapi

90 min.

1600 kr.

5 x individuel samtaler

5000kr.

5 x parsamtaler eller familieterapi

7500 kr.

Muligheder for tilskud

Medlem af sygeforsikring Danmark

Hos Sygesikring “danmark”, udløser psykologsamtaler kun tilskud, når de foregår hos en autoriseret psykolog. Jeg blev autoriseret i 2004. Som medlem i Sygesikring “danmark” er du berettiget til et tilskud til psykologsamtaler på 200 kr. pr. psykologsamtale. 300 kr. hvis man er mellem 16 og 25 år.

Læs mere her

Private tilskudsmuligheder

Du kan selv have tegnet en sundhedsforsikring eller du kan på din arbejdsplads være omfattet af en sundhedsforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med besøg hos en psykolog.

Nogle forsikringsselskaber dækker særlige former for kriseterapi.

Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

Kontakt dit forsikringsselskab, pensionsselskab eller fagforening og hør om mulighederne.

Henvisning fra læge

Jeg har fået ydernummer fra januar 2022 i Slagelse Kommune. Der er frit psykologvalg, så alle med en lægehenvisning kan vælge den psykolog de ønsker.

Individuel terapi med henvisning fra lægen:

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 24 år. 

Unge mellem 18 og 24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression, såfremt de har en henvisning fra lægen på en af disse årsager. Du skal være opmærksom på at Regionen har lagt et loft over hvor mange unge man må tage om året. 

For klienter med henvisning fra egen læge betaler den offentlige sygesikring en del af prisen og resten betales af klienten ud fra fastlagte takster fra regionerne.

For klienter med henvisning er egenbetalingen  453,22 kr. for første samtale

og 377,92 kr. for de efterfølgende samtaler.

Læs mere her om de forskellige kategorier.

Priserne reguleres af regionerne pr. 1. april og 1. oktober hvert år. Ovenstående priser er gældende fra 1. oktober 2021 til 1. april 2022.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få refunderet en del af din egen-betaling. De aktuelle satser kan du se på www.sygeforsikring.dk.

Tryk her for at komme direkte til psykolog tilskudssatserne.

Jeg kan indberette direkte til Sygeforsikringen Danmark, hvis du fortæller mig, at du er medlem.