Professionel udvikling

Professionel udvikling

Professionel udvikling

Hvem

Jeg er autoriseret psykolog (1998) med en master i offentlig ledelse, MPA, fra CBS (2015). Jeg har arbejdet med velfærdsledelse på mange niveauer – de seneste år på chef og direktørniveau. Jeg har været en del af succesfulde forandringer og fortællinger, hvor mulighederne spredte sig som ringe i vandet. Jeg har også været del af smertefulde organisatoriske processer, hvor mennesker og ideer blev forvredne. Hvor det ikke lykkedes af forløse de potentialer, der altid er i en organisation. Selvom de fleste ledere formulerer sig i succeser, så ved vi alle, at hverdagen og samarbejdsrelationerne er mere sammensatte end som så. Min faglige baggrund, mine organisatoriske erfaringer og refleksionerne over dem danner baggrund for det rum, jeg tilbyder dig. Et rum, hvor du ærligt kan reflektere over dine erfaringer, udfordringer og muligheder, for hvordan du sammen med dine medarbejdere kan lykkes, så du kan vende tilbage til din lederpraksis klogere på dig selv og dine muligheder for at handle.

Hvorfor

Ledelse betyder noget. Min passion for ledelse har altid taget udgangspunkt i at bevæge mennesker og organisationer mod at skabe nye muligheder. Dynamikken mellem leder og organisation er vigtig, og her kan betydningsfulde fællesskaber opstå. Hver dag opstår nye muligheder, alliancer og udfordringer i de relationelle kontekster. Du skal kunne navigere i de foranderlige relationer og samtidig sikre transparens i forhold til de strategisk organisatoriske mål og bevægelser, så du får mulighed for at sætte dit ledelsesmæssige aftryk på dem. Det er vigtigt for styrkelsen af din ledelse og karriere, at du giver dig selv en sparringspartner, som har blik for dit potentiale, og med hvem du ærligt kan reflektere over dine muligheder, valg og handlinger i den organisatoriske kontekst som er din.

Din passion, og måden du ønsker at lykkes på, er det vi skal arbejde med. Går du efter de rigtige muligheder? Hvad er det næste skidt i din karriere? Hvordan sikrer du dig, at du bruger tiden rigtigt og har dig selv med?

Hvorhen

Som leder sætter du den klareste retning, når du selv er i spil, når retningen taler til dine værdier. Det er ikke altid nemt i hverdagens hastende malstrøm, at blive klar over hvilke værdier, der er vigtige for dig i en organisatorisk sammenhæng. Du skal investere i og arbejde henimod den leder, du ønsker at blive. Hvis du skal være med til at bevæge en organisationen, skal du udfordre dig selv og reflektere over, hvad der er på spil for dig og den organisation, du er en del af. Det vil jeg gerne hjælpe dig med.